Politika privatnosti, zaštite i korištenja osobnih podataka

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI je u regionalna agencija za privremeno zapošljavanje i posredovanje sa sjedištem u Zagrebu, te je dio grupacije HEADS ADRIATIC.

Naša trgovačka društva koja djeluju u sklopu naše grupacije pružaju usluge iz domene ljudskih potencijala, istraživanja tržišta, marketinga te ostalih registriranih djelatnosti su:

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI d.o.o., Josipa Marohnića 1/1, 10 000 Zagreb, OIB: 41252860015.

(Na osnovu rješenja društvo je upisano u Knjigu evidencija pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pod brojem 59/18; KLASA 102-02/18-03/34; URBROJ 524-04-01-01/3-18-2, te 219/18 KLASA: KLASA 102-02/18-04/43; URBROJ 524-04-01-01/3-18-2 društvo je ovlašteno za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, te posredovanjem).

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI se obavezuje štititi i poštovati Vašu privatnost pa stoga ovim dokumentom želimo pojasniti način rada te naše namjere.

Terminologija:

Termine tj. nazive koje koristimo u ovoj Politici, čime mislimo na dokument „Politika privatnosti, zaštite i korištenja osobnih podataka“, želimo detaljno i razumljivo obrazložiti.

U ovoj Politici obraćat ćemo Vam se kao „Kandidat“ ili „Suradnik“ ili „Vi“.

Pri korištenju termina „Nama“ ili „Društvo“ ili „WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI“ mislimo na gore nabrojane pravne osobe u Hrvatskoj kao dio HEADS ADRIATIC-a.

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI putem svojih i sestrinskih društava pruža različite usluge kao što su: posredovanje pri zapošljavanju, ustupanje radnika, pridobivanje i selekcija kandidata, testiranja, procjene, razvoj karijere, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement, internacionalna radna mobilnost, istraživanje tržišta, marketinške usluge, usluge promocije, administracije, ispitivanje javnog mnijenja te ostale registrirane djelatnosti („Naše usluge“).

Kod obavljanja Naših usluga koristimo razna IT i komunikacijska rješenja. U nekim slučajevima WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI koristi mrežne stranice ili društvene mreže, fiksnu ili mobilnu telefoniju, razne prilagođene platforme kao što su WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI web te ostala softverska rješenja.

Namjera nam je na taj način omogućiti Vam pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašavamo, a koji odgovaraju Vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad ili suradnju.

Pri našem radu i interakciji sa Vama doći ćemo do raznih podataka koje mogu pomoći pri Vašoj identifikaciji što u ovoj Politici nazivamo „osobni podatak“.

Osobni podaci koje WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI prikuplja i obrađuje:

 • Vaše ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, podaci za kontakt, kvalifikacije (obrazovanje, edukacije, reference), dokumenti koji dokazuju Vaš identitet, pravo na rad i svi drugi podaci koje ste naveli u životopisu
 • U slučaju da se prijavite koristeći Vaš profil ili račun na društvenim mrežama: podatke Vašega profila
 • U slučaju da nas kontaktirate možda ćemo sačuvati zapis o toj korespondenciji
 • Možemo potencijalno prikupljati podatke o Vašim posjetima našim mrežnim stranicama
 • Mogli bismo također prikupljati obavijesti u marketinške svrhe i analize, uključujući obavijesti o Vašim odgovorima na elektroničku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje
 • Moguće je da nam šaljete fotografije i/ili video zapise Vaše pristupnosti na treninzima ili sličnim događajima

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka:

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI prikuplja i obrađuje osobne podatke:

 • Da Vam pruži usluge koje od nas očekujete. Traženje posla/ustupanja/suradnje na koje se prijavljujete. Pomoć kod osposobljavanja, razvoja karijere i napredovanja -ovo uključuje slanje Vašeg životopisa potencijalnim poslodavcima ili partnerima na razmatranje i obavještavanje Vas o mogućnostima rada ili suradnje putem elektroničke pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda
 • Uz Vašu suglasnost možemo Vaše kontakte koristiti u svrhu direktnog marketinga, na primjer putem elektroničke pošte, poruka ili telefona
 • Potencijalno u svrhu proučavanja i statističkih te analitičkih istraživanja
 • Kod ispunjavanje pravnih, zakonskih i regulatornih obveza
 • Vaše osobne podatke možemo također obraditi radi unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sustava i opreme, za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima, za upravljanje komunikacijskim i ostalim platformama koje koristi WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI i HEADS ADRIATIC group, te kod ispitivanja i odgovaranja na pritužbe

Da li ste nam obvezni dati osobne podatke?

Niste nam obvezni dati Vaše osobne podatke, no ukoliko ih nemamo nemoguće je ostvariti poslovnu suradnju te Vam nismo u mogućnosti pružiti usluge.

Obrađivanje osobnih podatke bez ljudskog posredovanja

Ponekad obrađujemo vaše osobne podatke bez ljudskog posredovanja. WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI može koristiti sustave obrade i automatizirano donositi odluke (profiliranje) kako bi poslovnim klijentima te Vama pružili uslugu.

Rok čuvanja osobnih podataka

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI pohranjuje Vaše osobne podatke na rok do 2 godine. U slučaju da ste uspješno pronašli posao preko nas, WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI će morati duže zadržati Vaše osobne podatke kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obvezama.

Prenošenje osobnih podataka trećim stranama

Otkrivamo Vaše osobne podatke trećim stranama kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u slučajevima ili prema:

 • Dobavljačima. Možemo npr. uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unaprijedili odnos s Vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obvezama u svrhu zaštite povjerljivosti Vaših osobnih podataka te će imati pristup samo Vašim osobnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija.
 • podatke dijelimo drugim članicama HEADS ADRIATIC društvima diljem svijeta gdje ste pokazali interes za prilike koje nudi tržište ili ukoliko WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI prepozna da posjedujete određene vještine potrebne ili korisne na tom tržištu.
 • Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: dijelit ćemo Vaše osobne podatke našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi Vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresirani Vašim profilom. Oni su obvezani ugovornim i drugim obvezama o povjerljivosti u odnosu na Vaše osobne podatke
 • Dijeliti ćemo vaše osobne podatke vladinim tijelima, policiji, regulatornim ili tijelima za provedbu zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene, da smo zakonski obvezni odnosno ovlašteni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti.

Prenošenje osobnih podataka izvan Europske unije

Možemo prenositi i obrađivati Vaše osobne podatke u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Europske unije, a u slučaju da Vaše podatke prenosimo izvan EU biti će samo u zemlje za koje Europska komisija odluči da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite.

Vaša prava

 • Pravo na pristup i dobivanje kopije Vaših osobnih podataka koji se obrađuju.

  Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših osobnih podataka. U slučaju kada obrađujemo vaše osobne podatke, možete ostvariti pristup vašim osobnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektroničkom obliku. Isto zatražite na adresu elektronske pošte dpo.hr@workforce.hr
 • Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka.

  Ukoliko dokažete da osobni podaci koje posjedujemo o Vama nisu točni, možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka na adresu elektronske pošte: dpo.hr@workforce.hr
 • Pravo na brisanje.

  U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka i / ili brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji se na Vas odnose možete podnijeti u bilo kojem trenutku, a WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI će procijeniti da li Vaš zahtjev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje uvjetovano je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštivati radi zadržavanja podataka. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka možete zatražiti na adresu elektronske pošte:
 • Pravo na prigovor.

  Ukoliko smatrate da su Vaša prava prekršena imate pravo na prigovor.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, prijavite se na elektronsku poštu na sljedeću adresu: dpo.hr@workforce.hr

Ukoliko nam se obratite e-poštom u svrhu ostvarivanja Vaših prava WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI vas može zatražiti identifikaciju prije postupanja po Vašem zahtjevu.

Nivo zaštite osobnih podataka u WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI sustavu

WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI štiti Vaše osobne podatke najsuvremenijim IT tehnologijama te sustavima fizičke zaštite. Svi WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI djelatnici postupaju u skladu s internim protokolima i procedurama te ovom Politikom, a sve u svrhu osiguravanja Vaše privatnosti i onemogućavanja potencijalne zloupotrebe istih.

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste željeli dodatne obavijesti o načinu zaštite i želite kontaktirati WORKFORCE LJUDSKI POTENCIJALI službenika za zaštitu osobnih podatka – Data Protection Officer (DPO), molimo Vas pošaljite nam elektronsku poštu na: dpo.hr@workforce.hr